Aktualności:

Dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu sa niemiarodajne?

4054,89 zł - tyle według danych Głównego Urzędy Statystycznego wyniosło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w I kwartale 2015 roku. Tymczasem pojawia się wiele głosów, które kwestionują miarodajność tych danych jako wskaźnika wysokości wynagrodzeń w Polsce.
więcej..

Seminarium nt. Banku Danych Lokalnych GUS w PTE

"Wykorzystanie danych Banku Danych Lokalnych GUS do analiz ekonomicznych" było tematem seminarium naukowego, które w Oddziale Warszawskim PTE w dniu 14 maja 2015 r. poprowadził mgr Bogusław Lasocki.
więcej..

Seminarium naukowe prof. dr. hab. Józefa Oleńskiego

W dniu 18 marca 2015 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. Rola statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa, które poprowadził prof. zw. dr hab. Józef Oleński. Seminarium dedykowane było obchodom Dnia Statystyki Polskiej, który przypada 9 marca.
więcej..

Finał XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody III stopnia (centralne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 28 i 29 marca 2015 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance koło Warszawy.
więcej..

Wiadomości Statystyczne nr 4/2015

Dostępny jest już kolejny numer miesięcznika Wiadomości Statystyczne, poświęcony metodologii, teorii i praktyce badań i analiz statystyki publicznej, realizowanych w kraju i za granicą.
więcej..

Wszystkie newsy


 

Podstawy statystykiPodstawowe pojęcia


Czym jest statystyka?

Statystyka jest dyscypliną nauki zajmującą się metodami zbierania, opracowywania i analizy danych o zjawiskach masowych. Statystyka ma na celu wykrywanie prawidłowości kształtujących zjawiska masowe i związki, jakie między nimi zachodzą.

Zjawiska masowe to procesy powtarzające się dużą liczbę razy. Wykazują one prawidłowości czy tendencje, dające się zaobserwować w dużej masie. Tendencje nie byłyby dostrzegalne, gdyby badano tylko pojedyncze przypadki. Do zjawisk masowych należą procesy gospodarcze (np. produkcja, konsumpcja), demograficzne (np. urodzenia, zgony) czy społeczne (np. wypadki drogowe).

Statystyka spełnia trzy podstawowe funkcje: informacyjną, analityczną oraz prognostyczną.

Statystyką publiczną nazywamy system zbierania, gromadzenia, przechowywania i opracowywania danych statystycznych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. Dane te dotyczą sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.


     Strona 1/16      >>>>


O nas   Kontakt    Regulamin   Zgłoś problem   Polityka prywatności